Protokoll husmöte brf Kattrumpan 7, 2016-11-08

1. Sopor på gården borta tas bort på Onsdag.

 

2. Vi har återigen fyllt i nya styrelseledamöter. Ni som är invalda i styrelsen gå in och registrera.

 

3. Diskussion kring hur vi skall fatta beslut och vi skall verkställa dem.

Vad gäller vid trappstädning vad händer om man missar tillexempel.

 

a. För att en jämn tidsintervall mellan Trappstädningarna utföras under tredje veckan i din månad.

b  Om du inte har möjlighet att utföra din städning meddela dig på husets kalender som snart kommer att dyka upp.

 

(detta kommer att utvärderas löpande)

 

4. Vi kommer att lägga till fler områden där den nya styrelsen kommer att försöka skärpa rutinerna vad det gäller regler för huset.

 

5. Skottning, Gårdshuset porten på gården tar hand om gården. Schema kommer att sättas upp.

 

6. Nästa möte 1/12

 

Vid protokollet

 

Magnus