Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2007
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
7581 5066 5026 3558 6313 3962 4386 jan avgift
130 130 130 130 130 650   kabelTV/mån
7711 5196 5026 3688 6443 4092 4386 36 542   totalt jan
6357 4263 4244 3012 5299 3348 3785 30 308   avgift feb-
130 130 0 130 130 130 0 650   kabelTV/mån
6487 4393 4244 3142 5429 3478 3785 30 958   totalt feb-
jan 7711 29-dec 5196 27-dec 5026 27-dec 3688 19-dec 6443 22-dec 4092 27-dec 4386 29-dec 36 542  
feb 6487 30-jan 4393 29-jan 4244 29-jan 3142 31-jan 5429 25-jan 3478 26-jan 3758 30-jan 30 931  
mar 6487 27-feb 4393 27-feb 4244 27-feb 3142 28-feb 5429 26-feb 3478 23-feb 3785 22-feb 30 958  
apr 6487 26-mar 4393 29-mar 4244 27-mar 3142 27-mar 5429 26-mar 3478 23-mar 3785 2-apr 30 958  
maj 6487 27-apr 4393 26-apr 4244 27-apr 3147 25-apr 5429 25-apr 3478 26-apr 3812 27-apr 30 990  
jun 6487 30-maj 4393 29-maj 4244 28-maj 3137 28-maj 5429 28-maj 3478 31-maj 3785 28-maj 30 953  
jul 6487 27-jun 4393 28-jun 4244 27-jun 3142 28-jun 5429 25-jun 3478 28-jun 3785 27-jun 30 958  
aug 6487 30-jul 4393 30-jul 4244 27-jul 3142 2-aug 5429 25-jul 3478 27-jul 3785 27-jul 30 958  
sep 6487 30-aug 4393 29-aug 4244 27-aug 3142 3-sep 5429 27-aug 3478 27-aug 3785 27-aug 30 958  
okt 6487 28-sep 4393 27-sep 4244 27-sep 3142 4-okt 5429 25-sep 3478 26-sep 3785 27-sep 30 958  
nov 6487 26-okt 4393 30-okt 4244 29-okt 3142 8-nov 5429 25-okt 3478 30-okt 3785 29-okt 30 958  
dec 6487 30-nov 4393 29-nov 4244 27-nov 3638 15-nov 5429 26-nov 3478 28-nov 3785 27-nov 31 454  
Tot 377 576  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
0  
0