Skatteverket Fastighetssektion 16

BESLUT Skattereduktion

Datum                        Person-/organisationsnummer

2005-09-20 716416-5487      Taxeringsâr  Ärendenummer

                                               2005 255090

Handläggare i detta ärende:                                      BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTRUMPAN 7

Maria Persson                                               c/o Hamacher

0171-475769                                               TAVASTG 38 118 24 STOCKHOLM

 

Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete pâ bostadshus.

Med anledning av din ansökan beslutar Skatteverket följande.

Fastighet

 Lân Kommun Församling Andel

 01   80             13           1/1

 

Fastighetsbeteckning           Del nr

KATTRUMPAN 7                   1

 

Beslut

Skattereduktion medges med 18 789 kr   (Maxbeloppet är 20 000 kr för hyreshus. Vi lyckades komma nära)

beräknat pâ underlaget 62 630 kr.

Motivering

Skattereduktion medges enligt inkommen ansökan.

upplysning

Skattereduktionen kommer inte att framgå i din inkomst-deklaration, den kommer att avräknas pâ ditt besked om slutlig skatt.

 

Underlaget är summan av godkända fakturor i ansökan. Skattereduktionen är beräknad utifrån din andel och/ eller fördelning.

Maxbeloppet kan ha tillämpats vid beräkningen av din  skattereduktion, se bilaga.

begär omprövning eller överklagar, se bilaga.

 

0 â 0

Maria Persson

Q J (D O

a

Skattekontoret Västerâs

Pnc~orlrew

www.skatteverket.se