Skuldutveckling för Brf Kattrumpan 7  orgnr 716416-5487
Föreningen registrerades 1978-05-16 hos PRV. Föreningen äger och förvaltar fastigheten
Kattrumpan 7 i Stockholm. Av föreningens 7 lägenheter upplåts alla med bostadsrätt. År
2019 var föreningens 40:e verksamhetsår.
Skulder till kreditinstitut  
31-dec SEB SBAB Stadshypotek summa skulder
1978 970 000 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 297 000 kr
1979 961 500 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 288 500 kr
1980 953 000 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 280 000 kr
1981 944 500 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 271 500 kr
1982 936 000 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 263 000 kr
1983 927 500 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 254 500 kr
1984 919 000 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 246 000 kr
1985 910 500 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 237 500 kr
1986 902 000 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 229 000 kr
1987 893 500 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 220 500 kr
1988 885 000 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 212 000 kr
1989 876 500 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 203 500 kr
1990 868 000 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 195 000 kr
1991 859 500 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 186 500 kr
1992 851 000 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 178 000 kr
1993 842 500 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 169 500 kr
1994 834 000 kr 180 000 kr 147 000 kr 1 161 000 kr
1995 825 500 kr 172 804 kr 147 000 kr 1 145 304 kr
1996 817 000 kr 162 885 kr 147 000 kr 1 126 885 kr
1997 808 500 kr 152 966 kr 147 000 kr 1 102 841 kr
1998 800 000 kr 143 047 kr 141 375 kr 1 074 422 kr
1999 791 500 kr 133 128 kr 131 375 kr 1 046 003 kr
2000 781 482 kr 123 209 kr 121 375 kr 1 016 066 kr
2001 760 642 kr 113 290 kr 111 375 kr 985 307 kr
2002 739 802 kr 103 731 kr 0 kr 843 533 kr
2003 718 962 kr 0 kr 0 kr 718 962 kr
2004 708 542 kr 0 kr 0 kr 708 542 kr
2005 698 122 kr 0 kr 0 kr 698 122 kr
2006 698 122 kr 0 kr 0 kr 698 122 kr
2007 682 252 kr 0 kr 0 kr 682 252 kr
2008 572 967 kr 0 kr 0 kr 572 967 kr
2009 500 000 kr 0 kr 0 kr 500 000 kr
2010 460 000 kr 0 kr 0 kr 460 000 kr
2011 418 950 kr 0 kr 0 kr 418 950 kr
2012 315 200 kr 0 kr 0 kr 315 200 kr
2013 312 000 kr 0 kr 0 kr 312 000 kr
2014 169 301 kr 0 kr 0 kr 169 301 kr
2015 106 079 kr 0 kr 0 kr 106 079 kr
2016 24 567 kr 0 kr 0 kr 24 567 kr
2017 22 155 kr 0 kr 0 kr 22 155 kr
2018 19 743 kr 0 kr 0 kr 19 743 kr
2019 17 331 kr 0 kr 0 kr 17 331 kr
För att få fram det avdragsgilla värdet från försäljningssumman (minskat med mäklararvode etc.) ta
Inköpsvärde + (summa skuld ovan för inköpsåret-summa skuld för försäljningsåret) x lägenhetens andelsvärde.
Exempel: lägenhet med 10 % andelsvärde som inköptes 1986 för 400.000 kr och såldes 2005 för 3.000.000 kr.
 Mäklararvode och dylikt 60.000 kr
Att uppge som vinst till skattemyndighet blir då
3.000.000 – 60.000 –400.000 - 0,1x(1.229.000-698.122) = 2.540.000-53.088= 2.486.912 kr
OBS Om individuella värdehöjande åtgärder vidtagits i lägenheten under dessa år skall dessa också dras av.
Stockholm 28 Nov 2007   rev 2020-01-01     Hans-Henrik Hamacher   Kassör