Statusrapport fjärrvärme och värmekablar

 

Nu är värmekablarna i stuprören installerade och betalda . Offerten var på 35000 + moms (första offerten för 2 år sen var 60000+moms!!).

Vi fick 10 % sommarrabatt, dvs. vi betalade  39375 kr. Anledningen till att vi fick pengar till detta var att pga Fortums mycket starkt

försenade projekt, utlöstes förseningsböter på 20 %, dvs 25000 kr. Dessutom gick Fortum med på att betala mellanskillnaden mellan den

dyra gasen och den något billigare fjärrvärmen, 10000 kr. Totalsumman för fjärrvärme blev då 90000, dvs 35000 kr lägre än budgeterat

Mao betalade det nästan värmekablarna.

 

Återkommer med halvårsutfall och prognos när reglerna om fastighetsskatt klarnat ,samt vi får lite mer underlag för värmekostnader.

 (Vi har hitintills bara utfall från april och maj månad för fjärrvärmen)