Brf Kattrumpan

Husmöte 2011-02-20

Närvarande

Fredrik Lundmark

Hans Hamacher

Clary Westerström

Bo XX

Magnus Ekblom

 Punkter att diskutera

1. Ansvarsområden

2. Extrahyra.

3. Övriga punkter

Ansvarsområden.

Ingen verkade vilja förändra de ansvarsområden som nu gäller. Vi kommer att ha en extra städdag under våren för att underlätta för ansvarsområdet trädgård.

Extrahyra, Enligt Hans var det nödvändigt att ta ut extrahyra p.g.a. målning av fönster, elarbeten i gillestugan, samt en sprucken vattenledning i gårdshuset.

I övrigt anser att Hans att ekonomin är i balans. Vidare diskuterades om vi skulle höja hyrorna permanent för att skapa en buffert för framtida investeringar och eventuella skador. Hustmötet beslöt skjuta frågan till vårstämman.

Övriga punkter.

Bo tog upp att de hade väldigt kallt i vissa av sina rum.

Beslut fattades att vi skall köpa in tätningslist till fönstren. Alla lägenhetsinnehavare får sedan själva ansvara för att täta fönstren.

Clary skall prata med en fönsterputsare som eventuellt kan göra jobbet. För de som inte vill göra det själva.

Med vänlig hälsning

Magnus Ekblom