BRF KATTRUMPAN 7                                    

Förmögenhetsvärden 2004-12-31

Fastighetens taxeringsvärde 2004

9444000

Omsättningstillgångar 2003-12-31

224605

Långfristiga skulder 2003-12-31

-718962

Kortfristiga skulder 2003-12-31

-472246

Totalt förmögenhetsvärde, kr          8477397

Till ledning för deklarationen 2005 lämnas följande uppgifter:

Lägenhet

nummer

Andels-

Tal %

Förmögenhets­

Värde kr

1

21,70

1839595

2

14,30

1212267

3

14,00

1186835

4

9,80

830785

5

18,00

1525931

6

11,00

932514

7

11,20

949468

Summa

100,00

8477397

 

 

 

Hans-Henrik Hamacher    2005-02-01

Kassör Brf Kattrumpan 7