Varmvattencirkulationen åter igång  
  Inför skolstart är nu cirkulationen igång igen.