Som vi sade på vårstämman gör vi nu ett försök att stänga av varmavattencirkulationen under sommarmånaderna from den 6 juli.

Detta för att spara pengar samt också att skapa en referens för en kommande jämförelse med fjärrvärmen.

Vi sätter på den när centralvärmen behövs igen om det inte har uppstått allt för stora olägenheter