Vårföreningstämma måndag 24 april kl 1900

 

Förutom ordinarie punkter föreslås följande punkter:

varmvattenfrågan pga av höjd gas

sophusets vidare öden

Ansvarsområdena, funkar det?

isproblem på vintern

Click for Stockholm, Sweden Forecast