Kallelse

 till vårföreningsstämma  onsdagen den 21 april klockan 19.00.

 

Dagordning : Enligt stadgar

 

Efter körs sedvanligt husmöte , för föregående protokoll , tryck här.

 

Meddela om du ej kan komma

 

Mvh kassören