Protokoll vårföreningsstämma brf Kattrumpan 7, 2020-04-24

 

1 Stämman befanns i behörig ordning utlyst

2. Val av ordförande för stämman: Marie Nilsson

3. Val protokollförare:  Bo B

4. Val av justeringspersoner: Gudrun Riedel Engström och Desirée Braithewait

5. Röstlängd:

Lgh 1, 2 röster, Lgh 2, fullmakt 2 röster, lgh 3, 2 röster, Lgh 5, 2 röster, lgh ,  2 röster

6. Styrelsens årsredovisning för 2019 godkändes av stämman.

7. Revisorns rapport förelades, vilken fann att räkenskaperna vara i god ordning och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning. Stämman godkände styrelsens förslag till balans och resultaträkning.

9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

14. Stämman avslutades.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

BB

 

Justeras:

 

 

Gudrun Riedel Engström                                                                  Desirée Braithwait