BRF, Kattrumpan 7 Protokoll från husmöte.  Övriga frågor efter Vårstämman 25 april 2005

Önskemål om en mangel till tvättstugan. Clary har kollat några priser och kommit fram till att en Cylinda för c: a 2.500:- är den bästa för oss. Beslut tas senare om inköp.                                                                                  .

Trapp städningen fungerar ej. Beslöts att säga upp avtalet med firman... De har städat ibland - men vi har inte fått någon faktura! Beslöts att återgå till städning i egen regi igen. Thomas ordnar fram ett städschema - för utdelning samt sättas upp i porten. Städgrejorna flyttas till tvättstugan.

Beslöts att f. n. inte installera värmekabel i stuprännorna. Kostnaden är C:a 68.800:- + moms! Beslöts däremot att ha ett serviceavtal (snöskottning av taket) med Jonassons Bleck & Plåt (1.500:-/år för avtalet + faktura för ev. skottning) Dessutom måste några stuprännor fästas mot väggen igen. Agneta kontaktar plåtfirman. (Agneta protesterar mot beslutet att ej installera värmekabel)

Man måste själv täta sina fönster ...ev kan det ligga ett parti gummilist i källare eller vinden. Det är väl bra att göra det nu på våren och inte i december när man kommer på att man skulle ha gjort det när det va lite varmare ute!?

OBS! Kolla samtidigt att färgen är ok mot gatan. Finns det sprickor..... måla på några ggr med linolja och terpentin - spackla ev. med oljespackel. Detta för att förlänga livet på bågar & fönster. Anmäl till styrelsen om det har gått för långt, så får vi ta hit några proffs.

Favorit i repris!!!.... Respektera det demokratiskt fattade beslutet att inte belamra sophuset med kassar med tidningar, kartonger och dylikt Lägg allt i god tid till pappersinsamlingen måndag morgon eller ta till en insamlingsigloo på Krukmakargatan eller Timmermansgatan.

Jan O förestår valberedningen för val ny styrelse på höststämman

25 april 2005

Thomas

 

Obs nedan är inte  applicerbart på Thomas