Besiktning o sotning av ventilation o rökkanaler  2008

 

 

 

 

Klicka på här för att få upp protokoll från besiktningen. (4 sidor)

Dyrt, ca 27.000kr, som ej  var budgeterade

OBS Det som markerat som 2 måste åtgärdas (läg 7) inom 6 månader.

 

Stockholm mars 2008