Kabel TV 1 nov 2004

 Vid vår höstföreningsstämma diskuterade vi , för att bli av med det stora

skåpet i gillestugan , tre alternativ. 

1.     UPC byter till ett mindre skåp i gillestugan (Bosse hade rätt), b 36, h 40,  d 26 cm. De gör det kostnadsfritt om vi tecknar kollektivt 5 års abonemang på basutbudet.

 2.     UPC flyttar hela stora skåpet till källaren. Med 5 års abonnemang skulle det kosta 7.900 kr.

 3.     Vi avslutar UPC och går tillbaka till centralantenn, med möjlighet till individuella digital boxar typ Boxer.

 Efter debatt spolades alt 3(vill behålla UPC) och alt 2 (kostnadsskäl). Läg 7 reserverade sig mot beslutet om inte det utökade utbudet blockerades samt att ingen Kabel-TV kostnad debiterades för denna lägenhet.  

Mötet godkände dessa villkor och uppdrog åt kassören att gå vidare med UPC. UPC har då lovat att blockera det extra utbudet för sagda lägenhet.

Följaktligen har överenskommits med UPC att genomföra alternativ 1, med start den 1 jan 2005. (Månne kanske själva skåputbytet dröjer lite längre) (Efter mötet har även läg3 joinat läg7s önskemål) (Blockeringen kan hävas vid behov)

Avtal UPC    

 Konsekvenser för de som biföll förslaget (Läg 1, 2. 4, 5 och 6):

 Alla personliga abonnemang knutna till sagda basutbud upphör och således även den individuella betalningen till UPC. Mao betala ej den eventuella räkning på basutbud ,som UPC kanske skickar ut i december avseende januari 2005.  De som har tilläggskanaler utöver basutbud, kommer dock behöva fortsätta att betala denna del individuellt.

 Pga kollektivanslutningen får vi rabatt:

1.     Basutbudet kommer från 1 jan att kosta 160 kr/mån per lägenhet men vi betalar istället 130 kr/mån. Denna betalning skall nu ske till brf Kattrumpans bankkonto, mao betala innan 1 januari . Kan betalas separat eller tillsammans med den nya hyran som också skall betalas innan 1 jan

2.     De som har abonnemang på digitalTV får också en reduktion på 75 kr/mån på räkningen. Denna betalas som vanligt till UPC

Hans-Henrik