Åter

Planlösning som ingavs till byggnadsnämnd 1973

Bottenvåning

Plan 1

plan 2

Plan 3

Åter